Kellogg's

Montážní projekt v Belgii dokončený na konci května. Na projektu se podílelo 9 našich zkušených pracovníků, kteří projekt stihli za necelý měsíc. Trval od 2.5. do 27.5., kdy tým odborníků a techniků úspěšně implementoval regály do skladu pro přední světovou značku potravinářských výrobků. Projekt zahrnoval komplexní instalaci a optimalizaci zařízení, které umožňuje efektivní výrobu a balení rozmanité škály cereálních produktů. Tato úspěšná montážní akce posiluje postavení společnosti Kellogg's na trhu a přispívá k dalšímu rozvoji jejich produktového portfolia. -- Kellogg's - assembly project in Belgium completed at the end of May. 9 of our experienced workers participated in the project, who completed the project in less than a month. Lasted from 2.5. until 27.5., when a team of experts and technicians successfully implemented shelves in a warehouse for the world's leading brand of food products. The project involved the comprehensive installation and optimization of equipment that enables the efficient production and packaging of a diverse range of cereal products. This successful assembly event strengthens the position of Kellogg's in the market and contributes to the further development of their product portfolio.Dimensions

unknown


Date

2023


Terre

Belgium


Palette

0


Ouvriers

9