Olenex

Dokončený montážní projekt Olenex v Nizozemí představuje skvělý úspěch moderního inženýringu a technologie. Tento projekt, který se konal na přelomu dubna a května, je výsledkem spolupráce profesionálů z oboru montážních prací. Cílem bylo vytvořit objekt, který splňuje nejvyšší standardy v oblasti bezpečnosti, provozu a udržitelnosti. -- The completed Olenex assembly project in the Netherlands represents a great achievement of modern engineering and technology. This project, which took place at the turn of April and May, is the result of the cooperation of highly qualified professionals from the field of assembly work. The goal was to create a facility that meets the highest standards in terms of safety, operation and sustainability.Dimensions

unknown


Date

2023


Terre

Netherlands


Palette

0


Ouvriers

4