Handelsveem

Montážní projekt v Nizozemí dokončený v červnu 2023. Projekt s názvem Handelsveem trval od 9.2. do 28.6. a do jeho realizace se zapojilo 13 našich zkušených montérů. Cílem projektu bylo vytvoření moderního a efektivního logistického centra pro společnost Handelsveem B. V. Montážní tým se věnoval instalaci a optimalizaci skladových systémů, aby zabezpečil plynulý a efektivní pohyb zboží. Tento úspěšný montážní projekt posílí konkurenceschopnost společnosti Handelsveem a její schopnost poskytovat výjimečné logistické služby pro své klienty. -- Assembly project in the Netherlands completed in June 2023. The project called Handelsveem lasted from 9.2. until 28.6. and 13 of our experienced installers were involved in its implementation. The goal of the project was to create a modern and efficient logistics center for Handelsveem B.V. The assembly team was dedicated to the installation and optimization of warehouse systems to ensure smooth and efficient movement of goods. This successful assembly project will strengthen Handelsveem's competitiveness and its ability to provide exceptional logistics services for its clients.Maße

unknown


Datum

2023


Erde

Netherlands


Palette

0


Arbeitskräfte

13